Badania medycyny pracy – co warto o nich wiedzieć

892 0

Każdy pracownik, zatrudniany na umowę o pracę, ma obowiązek wykonać podstawowe badania, które mają na celu określić, czy może być zatrudniony na stanowisku, do którego pretenduje. W zależności od profilu firmy, badania te mogą obejmować różny zakres, a wszystkie muszą zakończyć się oceną zdolności do pracy przez lekarza. Innym zadaniem medycyny pracy jest wydanie zaświadczenia o zdolności do wykonywania danego zawodu uczniom lub studentom na wybrany przez nich profil studiów.

 Jakie badania obejmuje medycyna pracy

Medycyna pracy ma za zadanie chronić zdrowie pracowników przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Lekarz, który specjalizuje się w tej dziedzinie medycyny, ma za zadanie przeprowadzać badania pracowników wstępne, okresowe oraz kontrolne. Oprócz tego, medycyna pracy obejmuje także badania:

  • uczniów
  • kierowców
  • osoby pracujące na statku
  • nurków
  • osoby ubiegające się o pozwolenie na broń
  • osoby ubiegające się o książeczkę sanepidu

Badania medycyny pracy w Pramed Szczecin obejmują nie tylko wizytę u lekarza ogólnego, ale również u wielu specjalistów, w zależności od rodzaju pracy i potrzebnej zdolności do jej wykonywania. Może to być okulista, neurolog, kardiolog, diabetolog lub laryngolog.

Jak wyglądają badania medycyny pracy i jak się do nich przygotować

Aby wykonać niezbędne badania i uzyskać zdolność do pracy, potrzebne jest skierowanie, które wystawia pracodawca. Powinien znaleźć się na nim opis stanowiska oraz wyszczególnienie czynników, z którymi będzie miał do czynienia pracownik na co dzień. Osoba ubiegająca się o zdolność do pracy powinna poinformować lekarza o chorobach, na jakie cierpi oraz o lekach, które przyjmuje na stałe. Po zebraniu wywiadu oraz opisu stanowiska, lekarz kieruje na badania do różnych specjalistów. Jeśli praca, którą będziemy wykonywać wymaga długotrwałego wpatrywania się w monitor komputera, będzie to wizyta u okulisty. Jeśli będzie polegała na telefonicznej obsłudze klienta – oprócz tego niezbędne będzie wykonanie badania słuchu przez laryngologa. Posiadając komplet badań lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie, czy osoba ubiegająca się o zdolność może pracować na danym stanowisku. Badania te są określone terminem ważności od jednego roku do 5 lat, a częstotliwość ich powtarzania zależy od stanowiska pracy. Czas, który pracownik poświęca na wykonanie badań zalicza się do czasu pracy i przysługuje za niego normalne wynagrodzenie. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, jest zobowiązany również do wykonania badań medycyny pracy. 

art. sponsorowany

Dodaj komentarz