Uzależnienie od alkoholu a picie szkodliwe – czym są i jak z nimi walczyć?

869 0

Nałogowe spożywanie alkoholu ma różne odsłony. W głównej mierze zależy to od postępowania chorego oraz konsekwencji ponoszonych przez niego samego i otoczenie, z którym obcuje. Rodzaje zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu mogą mieć dwojaką postać. Rozróżnia się zatem picie szkodliwe oraz uzależnienie od alkoholu. Czym te wzory się charakteryzują? Odpowiedź poniżej.

Charakterystyka zaburzeń alkoholowych

Uzależnienie od alkoholu

  • jest konsekwencją picia szkodliwego, trwającego od bardzo długiego czasu
  • alkohol stanowi tu dobro przedkładane nad dotychczasowe postępowanie, zainteresowania oraz inne rzeczy szczególne ważne dla osoby uzależnionej
  • predyspozycje do pojawienia się zespołu abstynencji alkoholowej nawet po długoletnim pozostawaniu w trzeźwości na skutek spożycia niewielkiej ilości alkoholu

Picie szkodliwe

  • dewastuje organizm chorego i poważnie uszkadza jego zdrowie
  • powoduje szkody fizyczne – chory narażony jest na wyrządzenie sobie krzywdy w wyniku urazu mechanicznego
  • powoduje szkody psychiczne – chory popada w różne zaburzenia lub je dalej pogłębia
  • powoduje szkody społeczne – przemoc domowa, bójki, zejście na drogę przestępczą
  • nie oznacza uzależnienia od alkoholu
  • jest diagnozowane, gdy wyżej wymienione szkody występują w ciągu minimum miesiąca do maksimum 12 miesięcy i są powtarzalne

Jak walczyć z piciem szkodliwym i uzależnieniem od alkoholu?

Picie szkodliwe nie oznacza uzależnienia od alkoholu, jednak zarówno jeden, jak i drugi wzór zaburzeń alkoholowych wymaga interwencji. Chodzi tu o prewencję przykrych konsekwencji spożywania alkoholu w sferach zdrowotnej (alkohol może doprowadzić do zgonu), społecznej (rozbita rodzina, zejście na drogę przestępczą) czy materialno-bytowej (utrata pracy, głód, bezdomność).

Osoby uzależnione oraz te pijące szkodliwie muszą przede wszystkim odrzucić nawyk sięgania po trunek jako rozwiązanie wszystkich problemów i trudności życiowych. W nabraniu afektu do alkoholu pomoc niesie Esperal – tabletki stosowane do zabiegu zaszycia alkoholowego. Wszywka alkoholowa ma bardzo pozytywny wpływ na życie – pomaga odbudować swą psychikę, pozbierać się, scalić rodzinę oraz pozwala prowadzić spokojne i godne życie.

Dodaj komentarz